bouwplaats

Efficiënte & gegarandeerde kwaliteit in de bouw

PlanGarant toetst onafhankelijk op bouwkwaliteit. Van ontwerp tot oplevering. Dat betekent kostenefficiency, continu procesinzicht en gegarandeerde kwaliteit. Onze opdrachtgevers zijn aannemers en corporaties. Zij zetten toetsing in om de kwaliteit van hun bouwwerk voor 100% aan te tonen. De ‘Verklaring Bouwbesluit’, die bij oplevering door PlanGarant wordt afgegeven, kan ook worden gebruikt voor het verkrijgen van een waarborgverzekering.

logo

Regie op efficiënt toezicht

Technische Inspectie Service (TIS) is een instrument voor het controleren van bouwwerken van planfase tot en met oplevering. Het resultaat is een verklaring die de kwaliteit van het bouwwerk beschrijft. PlanGarant is een onafhankelijk controlebureau en verantwoordelijk voor de inhoud van deze verklaring.

logo

Loket diverse keurmerken

Door efficiënt diverse keurmerken mee te nemen in de controlesystematiek, kan tijdens de oplevering het bouwwerk direct worden voorzien van een EnergieCertificaat, Woonkeur, PassiefBouwen Keur of labels als ‘ZorgWoning'.

logo

Geborgd bouwwerk

PlanGarant toetst en houdt toezicht op technische onderdelen van bouwwerken. We kijken naar Bouwbesluit, duurzaamheid en goed en deugdelijk werk. Hiervoor worden erkende regelingen en toepassingen gebruikt zoals de TIS, de BRL 9500 en het Keur van de Stichting Garantiewoning.​